هایپر تره بار | نهال زیتون مانزانیلا
16 خرداد 1400
زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه

نام: نهال زیتون مانزانیلا

نام انگلیسی:  Manzanilla or Manzanillo

خانواده: Olea europaea

زیتون مانزانیلا از ارقام تجاری بسیار پربار زیتون است که مبدا آن کشور اسپانیا و ایالت اندولس است. زیتون مانزانیلا یک رقم کنسروی است و در اسپانیا پس از رقم گوردال مهم ترین رقم زیتون کنسروی بشمار می رود. همچنین در آمریکا اولین رقم مهم کنسروی است و سطح زیر کشت گسترده ای را در اختیار دارد.

درخت زیتون مانزانیلا پر رشد و قوی است که عادت رشد گسترده دارد و دارای سال آوری است. تاج این درخت دارای شاخه های بلند با حالت رو به پایین و مجنون است. گل های زیتون مانزانیلا دارای خودناسازگاری بوده و از جمله مهمترین ارقام گرده زای زیتون مانزانیلا می توان به ارقام ماری،بلیدی و زرد اشاره کرد. نهال زیتون مانزانیلا به سرما نسبتا حساس است. این درخت سهل ریشه زاست و ریشه دهی قلمه آن بسیار خوب است.

اندازه میوه زیتون مانزانیلا بزرگ تا متوسط است و میانگین وزن میوه ۵ گرم است. این میوه نسبتا بیضی شکل است، نوک گرد و انتهای شیاردار دارد. زیتون مانزانیلا در قسمت نوک میوه فاقد پستانک بوده و پوست میوه دارای عدسک های ریز و زیاد است.

زیتون مانزانیلا دو منظوره است که هم به صورت کنسروی برای زیتون سفره ای و هم جهت تولید روغن زیتون استفاده می شود. علیرغم آنکه زیتون مانزانیلا درصد روغن زیادی دارد، مصرف کنسروی محصول این رقم بدلیل درشتی میوه بیشتر مورد توجه است.

مشخصات کاشت

اقلیم مناسب: مناطق معتدله و مرطوب

خاک مناسب: خاک لومی شنی با زهکشی خوب

الزامات گرده افشانی: توصیه می کنیم برای گرده افشانی و تولید بیشتر، زیتون مانزانیلا را با ارقام سازگار گرده دهنده که پیشتر به آنها اشاره شد بکارید.

تحمل سرما: درخت زیتون مانزانیلا  تا -۱۲ درجه سانتیگراد را متحمل است.

سال بارآوری: یک الی دو سال پس از کاشت

ارتفاع در زمان بلوغ درخت: ۱۲ الی ۱۵ متر (با هرس کنترل می شود.)

زمان گلدهی: اردیبهشت ماه

زمان رسیدن میوه:  از اواخر شهریور ماه تا آبان ماه

آفات و بیماریها: به ورتیسلیوم و کلروز نیز بسیار حساس است.

مقالات مرتبط