هایپر تره بار | نهال زیتون شنگه
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه

نام: نهال زیتون شنگه ، شنگله، شنگ زه

نام انگلیسی:  Shenge

خانواده: Olea europaea

زیتون رقم شنگه یا شنگله که در برخی نواحی با نام زیتون سـنگی نیز شناخته می شود، از ارقام زیتون پر بار و پر محصول است که هم برای روغن گیری و هم مصارف کنسروی استفاده می شود. خاستگاه این رقم ایران و منطقه طارم است و در منطقه رودبار و طارم حدود ۴ درصد سطح زیر کشت زیتون به رقم شنگه اختصاص دارد.
درخت زیتون شنگه قدرت رشد متوسط ،تاج افراشته  و تنک و فاصله میانگره های متوسط دارد. ایـن رقـم بسیار زودگل است اما گلبرگ های قهوه ای شده آن دیر تر از ارقام دیگر می ریزد.
میـوه زیتون شنگه نسبتا درشت، کشیده و بیضوی است و میانگین متوسط وزن آن ۵/۲ گرم می باشد. عدسک های روی میوه کم، نسبت گوشت به هسته متوسط و نوک میوه گرد است. زیتون شنگه از ارقام زودرس زیتون است و رنگ میوه در زمان رسیدن سیاه می باشد. درصد روغن این رقم ۲۰ الی ۲۴ درصد به وزن تر می باشد که بطور متوسط در ماده خشک ۵۰ درصد است. بطور کلی این رقم بیشتر به مصارف کنسروی می رسد و بعنوان زیتون سفره خوش خوراک است.

مشخصات کاشت

اقلیم مناسب: مناطق معتدله و گرم. زیتون شنگه/شنگله نیاز به محلی گرم با حداقل نصف روز آفتاب کامل دارد.

خاک مناسب: خاک لومی شنی با زهکشی خوب

الزامات گرده افشانی: توصیه می کنیم برای گرده افشانی و تولید بیشتر زیتون شنگه را با ارقام دیگر زیتون بکارید. فواصل کاشت نباید از ۶ متر بیشتر تجاوز کند.

تحمل سرما: درخت زیتون شنگه  تا -۱۲ درجه سانتیگراد را متحمل است.

سال بارآوری: یک الی دو سال پس از کاشت

ارتفاع در زمان بلوغ درخت: ۱۲ الی ۱۵ متر (با هرس کنترل می شود.)

زمان گلدهی: اردیبهشت ماه

زمان رسیدن میوه:  شهریور و مهر ماه

آفات و بیماریها: لک طاووسی

 

مقالات مرتبط