هایپر تره بار | نهال زیتون دزفول
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه

نام: نهال زیتون دزفول

نام انگلیسی:  DEZFUL

خانواده: Olea europaea

مشخصات:

زیتون رقم دزفول با توجه به سابقه کشت و کار در باغات قدیمی منطقه شمال خوزستان(دزفول،شوشتر،شوش) و سازگاری با شرایط گرم این منطقه، مهمترین رقم زیتون است که برای توسعه در مناطق گرم پیشنهاد شده است. رقم دزفول به عنوان رقم دو منظوره (Dual-purpose) هم برای مصارف کنسروی و هم برای روغن گیری مورد استفاده قرار می گیرد و منشاء آن استان خوزستان و فارس می باشد. قدرت ریشه افشانی آن کم بوده و  ریشه دهی قلمه آن متوسط و ۳۳ تا ۶۶ درصد گزارش شده است.
میوه نهال زیتون دزفول دارای وزن متوسط، تخم مرغی شکل و متقارن می باشد. فرم میوه نوکدار و در قاعده آن گرد شده می باشد. عدسکها روی میوه کوچک می باشد و محل تغییر رنگ از نوک میوه است.
بهترین زمان برداشت زیتون رقم دزفول درحدود ۱۵ آبان بوده که دراین زمان سختی بافت میوه برابر ۳۳/۲ و وزن متوسط میوه برابر۵/۵گرم میباشد.

مشخصات کاشت

اقلیم مناسب: مناطق معتدله و گرم زیتون دزفول نیاز به محلی گرم با حداقل نصف روز آفتاب کامل دارد.

خاک مناسب: خاک لومی شنی با زهکشی خوب

الزامات گرده افشانی: توصیه می کنیم برای گرده افشانی و تولید بیشتر زیتون دزفول را با ارقام دیگر زیتون بکارید. فواصل کاشت نباید از ۶ متر بیشتر تجاوز کند.

تحمل سرما: درخت زیتون دزفول  تا -۱۲ درجه سانتیگراد را متحمل است.

سال بارآوری: یک الی دو سال پس از کاشت

ارتفاع در زمان بلوغ درخت: ۱۲ الی ۱۵ متر (با هرس کنترل می شود.)

زمان گلدهی: اردیبهشت ماه

زمان رسیدن میوه:  آبان ماه

آفات و بیماریها: لک طاووسی

مقالات مرتبط