هایپر تره بار | نهال زیتون میشن کالیفرنیا
۳ خرداد ۱۴۰۰
زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه

نام: نهال زیتون میشن آمریکایی یا میشن کالیفرنیا

نام انگلیسی:  California Mission

خانواده: Olea europaea

مشخصات:

زیتون میشن کالیفرنیا یکی از ارقام زیتون است که در اواخر قرن هجدهم از رقم زیتون میشن اسپانیایی در امتداد منطقه ال کامینو رئال، در کالیفرنیا تولید شد. این رقم تنها رقم زیتون آمریکایی است که توسط شورای بین المللی زیتون در فهرست جهانی ارقام زیتون ذکر شده است. اگرچه زیتون میشن در ایالات متحده تولید و توسعه یافته است اما تولید کنندگان بزرگ روغن زیتون آفریقای جنوبی نیز از رقم میشن استفاده می کنند. این رقم ۵۰ درصد تولید زیتون کنسروی آمریکا را تشکیل میدهد. زیتون میشن یکی از ارقام تجاری مهم زیتون است که همچون رقم آسکولانو برای تولید به عنوان زیتون سفره در کالیفرنیا زیر کشت قرار گرفته است. همچنین این رقم از زمان ورود زیتون میشن اسپانیا به آمریکا بطور گسترده در تولید روغن زیتون استفاده شده است و میزان روغن این زیتون ۲۲ الی ۲۵ درصد است.

درختان زیتون میشن می توانند به ارتفاع ۱۲ تا ۱۵ متر برسند. این درختان میوه های کوچکی تولید می کنند که به طور معمول در حدود ۴.۱ گرم وزن دارند.  کمترین نسبت گوشت به هسته  ۶.۵ به ۱ می باشد. این رقم به سرما مقاوم است و بیشترین مقاومت در برابر سرما در بین ارقام تجاری را در کالیفرنیا دارد. درخت زیتون میشن عادت رشدی ایستاده داشته  و این موضوع برداشت ماشینی از این رقم را بسیار آسان نموده است. زیتون میشن برای استفاده خوراکی از اواخر مهر ماه تا آبان ماه برداشت می شوند. برای تولید روغن ، آنها در محدوده زمانی بین اواسط آذر ماه تا اواخر بهمن برداشت می شوند.

مشخصات کاشت

اقلیم مناسب: مناطق معتدله، زیتون میشن کالیفرنیا نیاز به محلی گرم با حداقل نصف روز آفتاب کامل دارد.

خاک مناسب: خاک لومی شنی با زهکشی خوب

الزامات گرده افشانی: توصیه می کنیم برای گرده افشانی و تولید بیشتر رقم میشن را با ارقام دیگر زیتون بکارید. فواصل کاشت نباید از ۶ متر بیشتر تجاوز کند.

تحمل سرما: درخت زیتون میشن کالیفرنیا تا -۱۲ درجه سانتیگراد را متحمل است.

سال بارآوری: یک الی دو سال پس از کاشت

ارتفاع در زمان بلوغ درخت: ۱۲ متر (با هرس کنترل می شود.)

زمان گلدهی: اردیبهشت ماه

زمان رسیدن میوه: مهر و آبان ماه

آفات و بیماریها: رقم میشن به لک طاووسی ، بیماری ناشی از قارچ Cycloconium oleaginum و گره زیتون و همچنین بیماری ناشی از باکتری سودوموناس ساواستانوی حساس است.

 

مقالات مرتبط